Apuntes da Educación física para o curso actual.

Profesor: Manuel Pimentel