Este é un espacio donde se vai organizar material que habitualmente se usa no departamento de orientación de un centro de secundaria, no apartado de formación reglada. Referimonos fundamentalmente as ferramentas que usamos no traballo cos alumnos, pero tamén a reflexións teóricas sobre o traballo da orientación.