Profesor: David Touceda Bugallo

Módulo profesional: MP368 - Formación en centros de traballo.