Materiais elaborados dentro Plan de Formación Permanente do Profesorado.