Profesor: José Carlos Pérez da Silva

Profesor: Afonso Pena Barreiro

Profesor: Adrián González García

Profesor: Beatriz Hernández

Curso: 2017-18

Curso: Matemáticas Académicas

Profesor: Beatriz Hernández

4º da ESO 2016-17

Apuntes da Educación física para o curso actual.

Profesor: Manuel Pimentel

ESO: 4º

Asignatura: Física e Química. Grupo: A

Curso: 2015/16

ESO: 4º PDC. Programa de Diversificación Curricular

Asignatura:  Ámbito Científico Técnico. Grupo: A

Curso: 2015/16