Profesor: José Carlos Pérez da Silva

Profesor: Afonso Pena Barreiro

Apuntes da Educación física para o curso actual.

Profesor: Manuel Pimentel

ESO: 4º

Asignatura: Física e Química. Grupo: A

Curso: 2015/16