CMADG01. Ciclo de grao medio de Xestión Administrativa

Ciclo formativo: CMADG01. Xestión Administrativa.

Módulo profesional: MP0438. Operacións administrativas da

compravenda. Grupo: A

Curso: 1º   Ano académico: 2014/15

Ciclo formativo: CMADG01. Xestión Administrativa.

Módulo profesional: MP0440.Tratamento informático da información. Grupo: A

Curso: 1º 

Ciclo formativo: CMADG01. Xestión Administrativa.

Módulo profesional: MP0441.Técnica contable. Grupo: A

Curso: 1º   Ano académico: 2014/15

Ciclo formativo: CMADG01. Xestión Administrativa.

Módulo profesional: MP0448.Operacións auxiliares de xestión de

tesouraría. Grupo: A

Curso: 1º   Ano académico: 2014/15

Ciclo formativo: CMADG01. Xestión Administrativa.

Módulo profesional: MP0449. Formación e orientación laboral. Grupo: A

Curso: 1º   Ano académico: 2019/20

Ciclo formativo: CMADG01. Xestión Administrativa.

Módulo profesional: MP0437. Comunicación empresarial e atención á clientela. Grupo: A

Curso: 2º   Ano académico: 2015/16

Ciclo formativo: CMADG01. Xestión Administrativa.

Módulo profesional: MP0446.Empresa na aula.

Curso: 2º