CMELE02. Ciclo de grao medio de Instalacións de Telecomunicacións

Profesor: David Touceda Bugallo

Módulo profesional: MP368 - Formación en centros de traballo.

Ciclo formativo: CMELE02 Instalacións de telecomunicacións.

Módulo profesional: MP0359. Electrónica aplicada. Grupo: A

Curso: 1º   Ano académico: 2018/19

Ciclo formativo: CMELE02. Instalacións de Telecomunicacións.

Módulo profesional: MP0367. Empresa e iniciativa emprendedora. Grupo: A

Curso: 2º   Ano académico: 2019/20

Ciclo formativo: CMELE02 Instalacións de telecomunicacións.

Módulo profesional: MP0359. Electrónica aplicada. Grupo: B

Curso: 2º   Ano académico: 2018/19. Recuperación Pendentes